Hoppa till sidans innehåll

Integritetspolicy


Inom idrottsrörelsen behandlar vi många olika typer av personuppgifter för att verksamheten ska fungera. Från 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas.

I samband med införandet av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har Riksidrottsförbundet (RF) tagit fram en uppförandekod för idrotten. 

En grundregel är att vi inom idrottsrörelsen aldrig kan äga våra medlemmars personuppgifter  vi lånar dem.

Det finns särskilda regler för hur dessa uppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. I slutändan handlar det om att skydda enskilda personers rättigheter och vi följer Riksidrottsförbundets riktlinjer för detta.

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter, alltså uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk levande person. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister och medlemsavgifter 

Inom firidrotten måste vi i samband med tävlingar även registrera och publicera bland annat personbästa, start-och resultatlistor, men även funktionärer. Resultaten vid sanktionerade tävlingar rapporteras även in till förbundet.

Så här arbetar vi med data- och personsäkerhet i TFiK

 

TFiK har redan tidigare haft en restriktiv syn på hur medlemmarnas personuppgifter skall hanteras. Införandet av de nya reglerna innebär dock att klubben genomför en  översyn av  de interna rutinerna avseende hur personuppgifter skall hanteras. 

Följande bör särskilt observeras. 

1.      TFiK är ansluten till svenska friidrottsförbundet och vidare riksidrottsförbundet. RF  har utgett riktlinjer för hur GDPR skall hanteras och TFiK ställer sig bakom dessa riktlinjer. 

2.      Medlemmarnas personuppgifter skall hanteras med beaktande av hög säkerhet och integritet. 

3.      Personuppgifter används inom klubben framförallt för att föra medlemsregister, begäran om olika typer av stöd (t.ex LOK stöd)  och i samband med anmälan/resultatredovisning vid tävlingar. Personuppgifter  nyttjas även i samband med anmälan till olika typer av läger samt för redovisning till SISU. I det fall klubben skulle välja att nyttja personregister (t.ex mailadresser) för riktad reklam skall medlem i förväg informeras om detta och ges möjlighet att avsäga sig åtgärden. 

4.      Generellt samtycker medlem till att personuppgifter hanteras av klubben (enligt 3) genom att ingå medlemskap. Medlem som önskar särskilda skyddsåtgärder (t.ex i samband med tävling) skall meddela detta i samband med  ingång/förnyelse av medlemskap. Medlem skall informeras om denna möjlighet i samband med första registrering i klubben. 

5.      Medlemsregister. Fullständiga personuppgifter för medlem föreligger i av RF tilldelat system för medlemsregister, LOK ansökan, bidragsansökan, mm benämnt ”Idrott-On-Line”. TFiK förvaltar inte  systemet utan detta sker centralt av RF. RF har i riktlinjer angett hur data skall hanteras säkerhetsmässigt. TFiK är uppgiftsägare för uppgifter knutna till den egna klubben. Därutöver finns  manuellt hanterad ”back-up” som föreligger på två bärbara datorer hos Ordförande och ansvarig för medlemsregistrering. Dessa ”back-up” är sekundära uppgiftskällor till det primära systemet tillhandahållet via RF.. 

6.      Tävlingsregistrering. I samband med tävlingsanmälan och statistikuppföljning används andra internetkopplade system. Klubben registrerar därvid den aktives namn, födelseår och grenar. Beroende på tävlingsarrangörens val av system kan informationen matas in i olika databaser via internet eller genom mail. Det förutsätts att den aktive lämnat samråd till detta genom anmälan till tävling. Om enskild medlem önskar ytterligare skyddsåtgärder skall detta påtalas i samband med tävlingsanmälan. Dessa uppgifter nyttjas även för att föra statistik vilken lagras och redovisas på klubbens hemsida samt för att redovisa resultat på Facebook eller i medier. Ofta tillsammans med bilder från tävlingstillfället. 

7.      Roller och behörigheter. TFiK kommer löpande att överse vilka funktionärer inom klubben som skall ha tillgång till medlemmarnas fullständiga  personuppgifter och vilka som skall få ta del av delmängder. Tillgång till fullständig data skall ges med beaktande av hög restriktivitet.

8. TFiK kommer att radera personuppgifter som ej längre behövs för klubbens verksamhet.      

IdrottOnline

Vi använder IdrottOnline för att registrera medlemsuppgifter: Där kan du som medlem bland annat:

  • uppdatera sina kontaktuppgifter (rätt till rättelse).
  • generera ett registerutdrag för uppgifter inom IdrottOnline
  • exportera sina uppgifter (dataportabilitet)
  • begära utträde/att bli borttagen från ett medlemsregister
  • se om det finns aktiva integrationer kopplat till organisationer där individen är medlem. 
  • läsa om syfte och behandling som sker inom IdrottOnline (rätt till information)

 

Du kan läsa mer på Riksidrottsförbundets hemsida och få svar på vanliga frågor.

Uppdaterad: 23 MAJ 2018 21:19 Skribent: Jonas Feldthusen
E-post: Adressen Gömd

TFIK-Inne-2022-Banner.gif

thn5k-2022.gif

LillaMCdonalds-banner-2022.gif

 

MacDonaldsspelen_banner-2022.gif

 

 Följ oss på sociala medier

    Facebook 

    "TeamTFIK" 


 Trollhättan FIK -

en del av Svensk Friidrott

 

Postadress:
Trollhättan FIK - Friidrott
Lars Axelsson, Sunnanvindsvägen 15
46159 Trollhättan

Kontakt:
Tel: 0708869966, 0732110730
E-post: tfikfriidrott@outloo...

Se all info

SM-sponsorer

Våra Sponsorer

 

 

 

 

logga länsförsäkringar

 

Centralen logotype

 

 

 

 

 

 


 

Vill du också synas här?

Läs mer